top of page

MAGNUM CONTACT SHEETS

Venue: Istanbul Museum of Modern Art

 

Dates: February 26 - August 2, 2015

“Magnum - Contact Sheets” is a major exhibition that takes the contact sheet as the basis for exploring the creative process behind some of the world’s most iconic photographs from the Magnum Photos agency. The exhibition gives audiences remarkable access and insight into the decision-making processes of many of Magnum’s famous members through the inclusion of first-person accounts. With the development of digital technologies and their huge impact on photographic production, this exploration of photography’s analogue period sets out to both investigate and celebrate a technique that is becoming increasingly historic; to provide an “epitaph”, in the words of Martin Parr.

A contact print is obtained by exposing an image or a set of images against a single sheet of photographic paper of the same size as the negative. Often compared to an artist’s sketchbook, contact sheets are the photographer’s first look at what he or she has captured on the film roll. Because contact sheets provide raw images of the photographs, without any interventions in the process, they offer the artist an opportunity for self-criticism and making a choice. In this sense, looking at contact sheets is like entering the photographer’s private area of work, which he or she keeps secret. On the other hand, by showing us the before and after of the unique scene selected by the photographer, they enable us to witness how that moment came to be. They give the viewer a sense of walking alongside the photographer and seeing through their eyesas they capture the scene. Contact sheets give clues as to the artist’s working process, the way they approach the subject matter and the extent to which the selected snapshot reflects reality.

Shedding light on the behind the scenes process of Magnum photographers, the exhibition reproduces work from over seventy years of visual history, including the D-Day landings by Robert Capa, the 1968 Paris riots by Bruno Barbey, Stuart Franklin’s Tiananmen Square, the Vietnam war by Philip Jones Griffiths and 9/11 by Thomas Hoepker. It showcases iconic portraiture of political figures, actors, artists and musicians, from Che Guevara and Malcolm X, to Miles Davies and The Beatles. Contact sheets and photographs are accompanied by close-up details, articles, books and magazine spreads.

 

---

“Magnum - Kontakt Baskılar” sergisi, dünyanın en prestijli fotoğraf ajanslarından Magnum Photos’un geçtiğimiz yüzyıldan bu yana görsel kültürde iz bırakan fotoğraflarının yaratım süreçlerini kontakt baskılar üzerinden keşfe çıkıyor. Sergi, Magnum’un dünyaca tanınan üyelerinin birinci ağızdan hikayelerini de aktararak, fotoğrafçıların karar alma süreçlerini açık bir şekilde görme ve kavrama imkanı sağlıyor. Fotoğrafta analog döneme odaklanan sergi, dijital teknolojilerin gelişmesi ve fotoğraf üretimini derinden etkilemesiyle birlikte gitgide geçmişte kalan bir çalışma tekniğini hem incelemek hem de anmak üzere, Martin Parr’ın tabiriyle bir ‘kitabe’ işlevi görüyor.

Kontakt baskı, bir veya birden fazla görüntünün negatifle aynı boyutlarda tek bir fotoğraf kağıdına pozlanmasıyla elde edilir. Çoğu zaman ressamların eskiz defterlerine benzetilen kontakt baskılar; fotoğrafçının, film rulosundaki kareleri ilk gördüğü andır. Fotoğrafların hiç müdahalede bulunulmamış, ham görüntülerini barındırarak sanatçıya bir öz eleştiri ve seçim yapma imkanı sunar; bu anlamda, kontakt baskılara bakmak fotoğrafçının saklı tuttuğu özel çalışma alanına girmeye benzer. Diğer yandan fotoğrafçının bizim için seçtiği o eşsiz sahnenin öncesi ve sonrasını göstererek, o anın gerçekleşmesine tanıklık etmemizi sağlar. İzleyiciye çekim sırasında fotoğrafçıyla birlikte hareket ediyormuş ve onun gözlerinden görüyormuş izlenimi verir. Sanatçının çalışma sürecine, konuya yaklaşımına ve seçilen karenin gerçeği ne kadar yansıttığına dair ipuçları içerir.

Magnum fotoğrafçılarının tarihe geçmiş fotoğraflarının arka planını samimiyetle izleyicilere açtıkları bu sergide; Robert Capa imzalı Normandiya çıkarması, Bruno Barbey’in 1968 Paris ayaklanmaları, Stuart Franklin’in Tiananmen Meydanı, Philip Jones Griffiths’in Vietnam Savaşı ve Thomas Hoepker imzalı 9/11 gibi yetmiş yılı aşkın bir dönemin görsel tarihine ait yapıtlar bir araya geliyor. Sergide Che Guevara ve Malcolm X’ten Miles Davis ve The Beatles’a birçok siyasi figür, oyuncu, sanatçı ve müzisyenin akıllarda yer etmiş portreleri yer alıyor. Kontakt baskı ve fotoğraflara; yakın plan ayrıntılar, makaleler, kitaplar ve dergilerden parçalar eşlik ediyor.

Coordination and Scenography: Sena Çakırkaya

bottom of page