top of page

HABITAT

Venue: Istanbul Museum of Modern Art

 

Dates: December 23, 2015 - May 22, 2016

Habitat, the place where an organism lives and grows, is sometimes used to define the setting for life’s basic motion and conflict. All living creatures have to adapt to their environment or relocate in order to survive and continue their bloodlines. Their habitats are physically redesigned and restructured under the pressure of daily conditions. The borders that are drawn to determine biological, personal or political spaces usually give rise to contradictions and conflict. Spaces are not only shaped by physical intervention but also by social and personal memory; vestiges of events ingrained in our memory also shape the way spaces are recreated and reproduced in the collective conscience. Both conceptually and physically, habitat is being redefined every moment by the changing balance of power and the continual transformation this change creates.

Today, discussions continue to center on how individuals are trying to resist the global movements carrying their cities in tow, how the ideal human habitat should be defined, and what existing conditions offer us. This exhibition brings together different concerns about habitat related to the conflict and search for balance between those with an equal right to determine how the environment they inhabit should be shaped. By considering such issues as the power of metropolises over its flora and rural districts, the constant need to recycle urban memory due to changing policies and demographic concerns, and the creative struggle for the right to shelter, the exhibition draws attention to the basic requisites for existence. Our lives and perception of living spaces are framed by the roads we travel to find work or merely “to find ourselves”, the journeys we take while enclosed by walls, and the physical or imaginary borders we draw. The defensive or offensive choices we make to feel safer determine our life strategies. Ultimately, our struggle to have a say on our habitats – the common stage of our lives – brings together different representations of helplessness and power and of dreams and realities.

 

---

Bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer anlamına gelen habitat, yaşamın temel devinim ve çatışmalarının sahnesini tanımlayan kavramlardan biri. Hayatta kalabilmek ve soylarını devam ettirebilmek için tüm canlılar, bulundukları ortama uyum sağlamak ya da sürekli bir arayış içinde yer değiştirmek zorunda kalıyor. Yaşam alanları, güncel koşulların baskısı altında fiziksel olarak yeniden kurgulanıyor ve yapılandırılıyor. Biyolojik, kişisel veya siyasi alanları belirlemek için çekilen sınırlar, çoğu zaman çelişki ve çatışmalar doğuruyor. Diğer yandan mekânlar sadece fiziksel müdahalelerle değil, toplumsal ve kişisel hafızayla da şekilleniyor; yaşanan olayların bıraktığı izler sonucunda zihinlerde yaşıyor ve yeniden üretiliyor. Habitat, değişen güç dengelerinin yarattığı sürekli dönüşüm içinde kavramsal ve fiziksel olarak her an yeniden tanımlanıyor.   

Kentlerin sürüklendiği küresel akımlar karşısında bireylerin direnme çabası, insanın ideal yaşam alanını nasıl tanımlayabileceği ve mevcut koşulların bizlere sundukları halen tartışılmaya devam ediyor. Yaşam alanı üzerine farklı tahayyülleri bir araya getiren “Habitat” sergisi, yaşanan mekânı şekillendirme konusunda söz sahibi eşitler arasındaki çatışma ve denge arayışları etrafında şekilleniyor. Metropollerin bitki örtüsü ve kırsal alanlar üzerindeki iktidarı, değişen politikalar ve nüfus dengeleriyle sürekli geri dönüşüme maruz kalan şehir hafızası, barınma hakkı için verilen yaratıcı mücadele gibi konular, var olabilmek için gereken temel ihtiyaçlara dikkat çekiyor. İş bulabilmek veya sadece “kendini bulabilmek” için kat edilen yollar, duvarlar arasında çıkılan yolculuklar, çizdiğimiz fiziksel veya hayali sınırlar yaşam ve mekân algımızı çerçeveliyor. Kendimizi daha güvende hissetmek için savunma veya saldırı tercihlerimiz yaşam stratejilerini belirliyor. Nihayetinde yaşamlarımızın ortak sahnesi olan habitat üzerinde söz sahibi olma çabamız; çaresizlik ve iktidarın, hayaller ve gerçeklerin farklı temsillerini bir araya getiriyor. 

Artists: Kürşat Bayhan, Kerem Ozan Bayraktar, Zeynep Beler, Görkem Ergün, Beril Gür, Çağlar Kanzık, Oğuz Karakütük, Barbaros Kayan, Gündüz Kayra, Neslihan Koyuncu, Desislava Şenay Martinova, Ali Taptık, Serkan Taycan

Curator: Sena Çakırkaya

Artist selection with advisory board; Merih Akoğul, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Sıtkı Kösemen

For press release, please click here

Exhibition Catalogue

111 pages, Turkish / English, ISBN: 978-975-6167-77-9

Catalogue Design: Yeşim Demir

bottom of page