top of page

ON THE ROAD

Images of Turkey from

The Nar Photos Archive

Venue: Istanbul Museum of Modern Art

 

Dates: 28 May - 9 November 2014

An independent photography collective, Nar Photos brings together the diverse viewpoints in Turkey through their egalitarian, democratic approach and their stance for freedom since 2003 until the present. Using photography as a visual tool to understand and express the world, the agency chooses to question rather than accept facts as they are presented. By exposing the different situations in life, they create a collective memory of the recent past as well as a broad area for discussion.

The exhibition “On the Road” is a compilation from the archive of Nar Photos between 2003-2013, presenting a panorama of events and situations which took place in Turkey’s recent history or whose effects are still felt today. The photographs do not show facts as they are presented to us; rather, they display steps of a journey toward questioning the things that are accepted as facts. This visual archive does not look from without; with its sincere approach, it intervenes, rather than standing by as a mere witness. It invites us to confront and reckon with our times. The photographers in the collective take on an active role that triggers change by creating a social consciousness. Having an autonomous structure, the collective provides a stage for issues which are not shown or sufficiently spoken of to be represented. Throughout the course of an unpredictable journey, “On the Road” keeps record of stories which have been left in the shadows.

 

---

Bağımsız bir fotoğraf kolektifi olan Nar Photos; eşitlikçi, demokratik yaklaşımları, özgürlükten yana çizgileriyle 2003’ten bugüne Türkiye’deki farklı bakış açılarını bir araya getiriyor. Fotoğrafı dünyayı anlamak ve ifade etmek için görsel bir araç olarak kullanan ajans, olayları sunulduğu şekliyle kabullenmektense, sorgulamayı tercih ediyor. Yaşamın farklı durumlarını ortaya koyarak, yakın geçmişe dair toplumsal bir hafıza ve geniş bir tartışma alanı yaratıyor.  

Nar Photos’un 2003 - 2013 arşivinden bir derleme niteliği taşıyan “Yolda” sergisi, Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan veya etkisi bugüne uzanan olay ve durumların bir seyrini sunuyor. Fotoğraflarda bizlere sunulmuş doğruları değil, doğru kabul edilenleri sorgulamak için çıkılan bir yolculuğun adımlarını görüyoruz. Konulara dışarıdan bakmayan, tanıklığın ötesinde müdahil olan, samimi bir yaklaşımla ele alınan bu görsel arşiv, bizleri içinde bulunduğumuz zamanla yüzleşmeye, hesaplaşmaya davet ediyor. Kolektifteki fotoğrafçılar, toplumsal bir bilinç yaratarak değişimi tetikleyen, etkin bir rol üstleniyor. Özerk bir yapıya sahip kolektif, gösterilmeyen veya üzerinde yeteri kadar konuşulmayan konulara temsil imkanı sağlıyor. “Yolda”, sonu bilinmeyen bir yolculuk boyunca, gölgede kalan hikayelerin kaydını tutuyor.

Curator: Sena Çakırkaya

For press release, please click here

For the interview with Nar Photos, please click here

bottom of page